Župni zbor sv. Ante s Humca u Rimu

Župni zbor sv. Ante s Humca predvodio liturgijsko pjevanje na koncelebriranoj svetoj misi u Zavodu sv. Jeronima u Rimu, koji je u hrvatskome vlasništvu.
Hvala i slava Bogu svesilnome na ovom veliku daru! Za jedan crkveni zbor, nema veće časti nego pjevati sv. misu u Vječnom gradu.
Neka sve bude na veću slavu Božju.

Jedino što mi kao humački zboraši možemo reći je ona Pavlova iz Poslanice Galaćanima:
„A ja, Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu.“ (Gal 6, 14)