Novosti iz samostana i župe Humac

  • Humački glasnik 877 – 24.09.2023

    Novi Humački glasnik možete preuzeti ili pogledati na linku: Humački glasnik 877

  • FOTO: Zbor sv. Kate hodočastio u Loreto, Rim, Asiz i Padovu

    HODOČAŠĆE LORETO, RIM, ASIZ I PADOVA župe Humac
  • Franjevačka mladež i Glasnici sv. Franje Humac

  • Humački glasnik 876 – 17.09.2023

    Novi Humački glasnik možete preuzeti ili pogledati na linku: Humački glasnik 876

VIDI VIŠE NOVOSTI

FRANJEVAČKI SAMOSTAN HUMAC

Svjedok vjere i kulture

Vidi više

GALERIJA MAJKA

Zbirka umjetnina posvećena Majci

Vidi više