Večer slavljenja – Emanuel – Dom sv. Ante

Na Humcu 28.01.2023, u domu sv. Ante održati će se koncert grupe Emanuel.
Pozivamo sve župljane na ovu večer slavljenja koja počima od 19 sati.