SVI SVETI i DUŠNI DAN – Raspored sv. Misa

RASPORED  SV. MISA –  SVI  SVETI
srijeda, 1. studenoga 2023.

Humac – crkva – 7 sati
Ljubuški – crkva – 9 sati
Hardomilje – Žabar – 9 sati
Hardomilje – Pivnice – 11 sati
Cerno – groblje – 15 sati
Zvirići – Sulet – 11 sati
Humac – Novo groblje – 15 sati
Bijača – groblje – 9 sati
Humac – Kosova Gorica – 11 sati
Crnopod – Kartuša – 9 sati
Mostarska Vrata – Staro groblje – 11 sati
Prolog – Novo groblje – 9 sati
Crveni Grm – Kukavice – 11 sati
Teskera – Karamenovine –  15 sati
Mostarska Vrata – Novo groblje – 9 sati
Radišići – Krvnica – 11 sati
Pregrađe – Jabuka – 15 sati
Hardomilje – Staro groblje – 15 sati
Lisice – groblje – 15 sati
Hrašljani – Ligat – 11 sati
Hrašljani – Vitaljina -15 sati

RASPORED  SV. MISA –  DUŠNI DAN
Spomen vjernika pokojnika – Dušni dan
četvrtak, 2. studenoga 2023.

Humac – crkva – 7 sati
Humac – crkva – 18 sati
Ljubuški – crkva – 18 sati
Crveni Grm – Radalj – 9 sati
Prolog – Kamenice – 11 sati
Radišići – Novo groblje 11 sati
Hrašljani – Staje – 11 sati
Pregrađe – Gradsko groblje – 11 sati