Susret čitača župe Humac

U srijedu, 15. studenoga, u 16,30 sati čitači župe Humac imali su susret.
Prvi, liturgijski dio, održao je fra Andrija Majić. Progovorio je o važnosti ambona, podsvijestio je neke tehičke stvari kao i bitnost jasnog navještaja Božje riječi.
Za drugi, molitveni dio, bila je odgovorna sestra Matija Pačar. Sudionici su sudjelovali u božanskom čitanju svetog pisma – lectio divina.
Božja riječ kojoj posuđujemo svoj glas najprije mora u srcu progovoriti nama osobno a lectio divina je svakako najbolji put do toga.
Hvala svima koji čitanjem svjedoče svoju ljubav prema Bogu.