Olivera Matić nova predsjednica Frame Humac

U utorak 31. listopada naša Frama imala je obred izbora. Izbore je vodilo i na njma je sudjelovalo cijelo područno vijeće Frame Hercegovine s područnim duhovnim asistentom fra Jozom Hrkaćem. Dosadašnjem vijeću zahvaljujemo na svom nesebičnom trudu i ljubavi koju su uložili u bratstvu naše Frame, a novome želimo Božji blagoslov i obilje plodova u njihovu djelovanju predvođeni duhovnim asistentom naše Frame fra Andrijom Majićem.

Novi članovi vijeća su:
predsjednica – Olivera Matić
dopredsjednik – Jure Rupčić
voditeljica formacije – Petra Barbir
tajnica – Andrea Boras
blagajnica – Klara Rupčić
dodatni članovi – Leon Petar Tomić i Drago Barbarić