DUHOVNE VJEŽBE NA HUMCU

U Franjevačkom samostanu sv. Ante Padovanskog na Humcu održane su duhovne vježbe za fratre.

Sudjelovalo je 18 fratara, a voditelj duhovnih vježbi bio je prof. dr. pater Mijo Nikić, isusovac iz Zagreba.

Duhovne vježbe su održane 5. – 10. studenoga 2023.