Duhovna obnova – Susret s djecom i mladima

Subota, 25. veljače na Humcu je duhovna obnova. Susret je s djecom i mladima. Tema je: Obrati se i vjeruj evanđelju! Puna crkva djece i mladih. Lijepo je vidjeti ovoliko mladih naše župe. Fra Stjepan je posvjedočio o svom životu a poslije su mu mogli postavljati pitanja.
Bogu hvala!