[FOTO] Večer slavljenja na Humcu

Više od 500 duša na Večeri slavljenja zajedno s grupom Emanuel u dvorani sv. Ante na Humcu, 28. siječnja.
Sve na veću slavu Božju!