CD – AKO TRAŽIŠ ČUDESA

Mješovit župni zbor sv. Ante Humac
Naš Župni zbor sv. Ante s Humca izdao je svoj prvi CD pjesama posvećenih našem zaštitniku, sv. Anti. Ovo je prvi CD u hrvatskome narodu na kojem se nalaze samo pjesme sv. Ante. Na albumu pod nazivom “Ako tražiš čudesa”  simbolično je 13 pjesama u čast Sveca svega svijeta. Osim humačkog himna “O Antune, slavo asiškoga sveca” te svima poznate pjesme “Ako tražiš čudesa, mol’ se svetom Anti”, na CD-u su i ostale tradicionalne pjesme ovome svecu koje se pjevaju u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kao i novoskladane pjesme njemu u čast.
CD možete nabaviti u našoj suvenirnici.