Božićni koncert 2023

U srijedu 20. prosinca 2023 u 19 sati u crkvi sv. Ante na Humcu, održati će se Božićni koncert pod nazivom “Radujte se narodi!”
Na koncertu sudjeluju: Limena glazba Humac, Frama Humac, Dječji zbor “Radost”, Dječji zbor “Ljijljani sv. Ante”, veliki zbor sv. Kate i župni zbor sv. Ante.

Vidimo se