13. UTORAKA SV. ANTI NA HUMCU (02)

Drugi utorak od 13. sv. Anti na Humcu.

U prepunoj novoj i staroj crkvi molilo se i slavimo sv. misu koju je predvodio don Ante Čarspina župnik iz Grljevića, a predmolio fra Andrija Majić.

Ispovijedalo je 15 svećenika a nakon sv. mise bilo je ljubljenje moćiju sv. Ante.