Franjevački samostan i Župni ured sv. Ante Padovanskoga Humac


UREDOVANJE
Svaki radni dan od 8-12 i 16-18
Nedjeljom iza misa


KRŠTENJE
Prijava u uredovno vrijeme
Krštenja su u crkvi na Humcu svake nedjelje u 11 sati.
Prigodom  najave  krštenja  donesite  kopiju rodnog lista djeteta u Župni ured. 


VJENČANJE
Obvezatan je tečaj priprave za brak. Prijava u župnom uredu mjesec dana prije vjenčanja


BOLESNICI
Bolesnicima na vrijeme omogućite posjet svećenika

 

SPROVODI
Molimo vas da sprovod vašeg pokojnika najprije dogovorite sa Župnim uredom i smrtovnicu dostavite u Župni ured.

SV. ANTE PADOVANSKI: Humac, 4. - 13. lipnja 2012.

200x150 naslovna 1Duže od cijelog jednog stoljeća u svetište na Humcu se slijevaju tisuće i tisuće vjernika sa svih strana naše Hercegovine i južne Hrvatske, kako bi po uzoru na sv. Antu oživjeli svoju vjeru, osmislili svoj vjernički život, kako bi se nadahnuli ljubavlju prema dragom Bogu i svom bližnjemu! Donosimo raspored tema i predvoditelje devetnica. Misu uočnicu predvodi mons. Mate Uzinić, biskup dubrovački, a svečanu svetu misu za svečev blagdan dr. fra  Ivan Sesar, provnicijal Hercegovačke franjevačke provincije.


Ispovijedanje počinje u 17 sati, devetnica i sv. misa u 18 sati. Na kraju mise bit će blagoslov nabožnih predmeta
Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
Tema:    Alkoholizam i utjecaj alkohola na zdravu obitelj
Predvoditelj: fra Svetozar Kraljević iz Međugorja
Predmolitelj: fra Drago Vujević
Pjeva:    Veliki humački zbor

Utorak, 5. lipnja 2012.
Tema:    Kocka i klađenje, neodgovornost prema životu i obitelji
Predvoditelj: fra Mate Logara iz Drinovaca
Predmolitelj: fra Branimir Novokmet
Pjeva:    Mali dječji zbor „Radost" iz Ljubuškoga

Srijeda, 6. lipnja 2012.
Tema:    Moralnost i vjernost obitelji
Predvoditelj: fra Ante Marić iz Mostara
Predmolitelj: fra Tihomir Bazina
Pjeva:    Frama

Četvrtak, 7. lipnja 2012. - Tijelovo
Tema:    Sv. misa kao hrana za dušu – euharistija od koje i za koju vjernik živi
Predvoditelj: fra Mate Dragićević iz Gradnića
Predmolitelj: fra Vjekoslav Milićević
Nakon mise bit će procesija s Presvetim Oltarskim sakramentom kroz samostanski vrt.
Pjeva:    Veliki humački zbor

Petak, 8. lipnja 2012.
Tema:    Dvoličnost u svim sferama života današnjice, korupcija, licemjerje
Predvoditelj: don Ivan Štironja iz Mostara
Predmolitelj: fra Jure Brkić
Pjeva:    Frama

Subota, 9. lipnja 2012.
Tema:    Neopravdane želje i potrebe za bogaćenjem
Predvoditelj: fra Ivan Ševo iz Mostara
Predmolitelj: fra Vlado Buntić Pjeva:    
Mali dječji zbor „Ljiljani sv. Ante"

Nedjelja, 10. lipnja 2012.
Tema:    Duhovna zvanja i njihov značaj za naše vrijeme i narod
Predvoditelj: don Damjan Raguž iz Rotimlje
Predmolitelj: fra Slavko Soldo
Pjevaju:    franjevački novaci i postulanti

Ponedjeljak, 11. lipnja 2012.
Tema:    Psovka kao grijeh, nekultura i primitivizam
Predvoditelj: fra Ivan Dugandžić iz Čitluka
Predmolitelj: fra Ivan Boras
Pjeva:    Crkveni zbor zvirićke mladeži
 


 

Utorak, 12. lipnja 2012. - Uočnica
Predvoditelj: mons. Mate Uzinić, dubrovački biskup
Predmolitelj: fra Velimir Mandić
Nakon liturgijskog slavlja bit će blagoslov djece i roditelja.
Pjeva: Frama

SVETKOVINA SV. ANTE Srijeda, 13. lipnja 2012.
Svete mise u: 5, 6, 7, 8, 9 sati Svečana sveta misa u 11 sati.
Predvoditelj: fra Ivan Sesar, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije, iz Mostara
Pjeva: Veliki humački zbor
Večernja sveta misa je u 18 sati
Predvoditelj: fra Miljenko Šteko, vikar Hercegovačke franjevačke provincije, iz Međugorja
Pjeva: Veliki zbor "Sv. Paškal" iz Vitine


O Antune, slavo asiškog Sveca
Moćni pomoćniče, svih što te zazovu
Daj ponovno prođi, s kraja na kraj svijeta
Usplamti u svima mir i ljubav novu

Neka ovo svetište na našemu Humcu
Utočište bude tvoga vjernog puka
Blagoslovi narod, što se oko tebe
Kao svoga moćnog zaštitnika skuplja.

Blagoslovi naša polja i težake
Sve naše njivice, kamenje i trave
Blagoslovi majke i dječicu našu
Što s tobom našeg Gospodina slave.

Obađi sva sela ove župe drage
Isperi sve rane neba rosom blagom
Pa sve ojađene i ožalošćene
Osnaži Kristovom ljubavi i snagom.

A posebno čuvaj našu mladež dragu
Mirisom ljiljana iz svog čistog krila
Neka je Dijete Isus iz naručja tvoga
brižno čuva, da bi uvijek Vaša bila.
 

Dragi štovatelji sv. Ante, poštovani župljani!

Kako se približava svetkovina Sveca svijeta, sv. Ante, tako u svima nama u župi i okolici, kao i među nama fratrima i sestrama u samostanu, raste radosna napetost i želja da taj središnji događaj pripremimo, ostvarimo, doživimo i, povrh svega, živimo na opću radost duha i tijela, na korist i na spasenje naših vjerničkih duša. Duže od cijelog jednog stoljeća ovamo se slijevaju tisuće i tisuće vjernika sa svih strana naše Hercegovine i Dalmacije, kako bi po uzoru na sv. Antu oživjeli svoju vjeru, osmislili svoj vjernički život, kako bi se nadahnuli ljubavlju prema dragom Bogu i svom bližnjemu! Sveci, a na poseban način sv. Ante, dokaz su kako se može živjeti Kristovo evanđelje, kako u nestalnostima ljudskog života ima nešto trajno i nepromjenjivo - povezanost između Boga i čovjeka, Boga koji neizmjerno ljubi i iskazuje nam svoju milost u svim vremenima. Poštovani vjernici, danas na svakom koraku čujemo riječi „kriza", „izgubljenost" i „ugroženost". Opasnosti nam prijete sa svih strana i normalno je da svi uočavamo njihovu pogubnost. Ne smijemo zatvoriti oči i ne vidjeti pravo izvorište krize, ishodište svih kriza, krizu duha ili duše. Isus kaže: „Čovječe, što ti koristi ako dobiješ cijeli svijet a izgubiš svoju dušu?" Da nije krize duše, onda bi naš svakodnevni život bio drugačiji, bili bismo bliže Bogu i svojim životom bili bismo sličniji sv. Anti. Iz krize duše izrastaju ostale krize: moralna, ekonomska i svaka druga kriza. Kako danas objasniti razne nedaće koje zahvaćaju današnjeg čovjeka, a da ne kažemo da je čovjek i njegova duša u krizi?! Današnji čovjek poduzima sve da ugodi svome tijelu, da mu ovdje na zemlji bude što ugodnije i udobnije. U isto vrijeme malen je broj onih koji se istinski brinu za svoju dušu. Stoga je sve više droge među mladima. Mnogi mladi mrze svoje roditelje jer se roditelji ne slažu s njihovim postupcima. Pradavna je istina da su mladi budućnost Crkve i našega naroda. Danas je sve manje odgovornih roditelja. Sve je više među nama kršćanima mržnje, a naša je zadaća širiti ljubav Kristovu. Mnogi od nas usvojili su prostački i psovački rječnik. Sve je više među nama ljudi koji sve svoje vide u alkoholu. Kockarnice su postale mnogima drugi dom, mjesto stalnog boravka. Sve je više nemorala među nama kršćanima. Crkve su nam postale praznije, u njima je sve manje vjernika. Sve je manje mladića i djevojaka koji hoće svjesno Bogu darovati svoj život u svećeništvu i redovništvu. Ovo je samo letimičan pogled na naš vjernički, kršćanski život. Čini nam se da smo sami nemoćni pred svim ovim nedaćama i opasnostima koji prijete svakome od nas da razore naše kršćansko i vjersko biće. Stoga nam je potrebna pomoć odozgor, od Boga, od Svetoga Duha. Stoga nam je potreban zagovor svetog Ante. Zato ćemo kroz ovih devet dana neposredne priprave za blagdan sv. Ante razmišljati o svim problemima za koje smatramo da su izvori zala, izvori kriza našega vremena i života. Izabrali smo odgovorne i sposobne svećenike koji će nam u svakoj večeri devetnice ponuditi rješenja i savjete kako se osloboditi od navedenih zala. Vjerujemo da ćemo uz njihove savjete i pomoć, a navlastito po zagovoru sv. Ante, prihvatiti savjete i darove Duha Svetoga te da će tako svatko sam sebi moći odgovoriti je li doista dijete Božje i živi li po Njegovoj riječi ili je, pak, negdje na stranputici i daleko od kršćanskog života.
Ovogodišnje teme naših propovjednika o kojima ćemo razmišljati kroz Devetnicu trebale bi nam pročistiti život kako bismo se hrabro suočili sami sa sobom i sa svijetom u kojem živimo. Današnje vrijeme treba glasnike i svjedoke nove nade i novog života s Bogom. Krist neće slijepe nasljedovatelje, stoga ih najprije ozdravlja a onda ih vodi sa sobom. Dopustimo da i nas Krist po zagovoru sv. Ante kroz ovu Devetnicu ozdravi!
Sveti Ante svetac je i miljenik Božji koji hoće da i mi danas u ovo naše vrijeme pođemo njegovim stopama. On želi da odbacimo stari grješan život i da se obučemo u novi milosni život s Bogom. U ovoj zadaći milosnog života neka nam pomogne iskrena sveta ispovijed, pričest, molitva, pokora, praštanje i ljubav. „Ako doneseš svoj dar na oltar i tu se sjetiš da ti brat ima nešto protiv tebe, ostavi tu dar pred žrtvenikom, hajde i najprije se izmiri s bratom, pa onda dođi i prinesi dar svoj!" (Mt 5,23-24). Samo slobodno srce može ljubiti dokraja. Sv. Ante bio je slobodan čovjek i svetac. Oslobodimo u dane Devetnice svoje srce za vrijeme koje dolazi! Svima vama želimo obilje Božjeg blagoslova i zagovor našeg nebeskog zaštitnika sv. Ante!


fra Ivan Boras, župnik
fra Velimir Mandić, gvardijan