Franjevački samostan i Župni ured sv. Ante Padovanskoga Humac


UREDOVANJE
Svaki radni dan od 8-12 i 16-18
Nedjeljom iza misa


KRŠTENJE
Prijava u uredovno vrijeme
Krštenja su u crkvi na Humcu svake nedjelje u 11 sati.
Prigodom  najave  krštenja  donesite  kopiju rodnog lista djeteta u Župni ured. 


VJENČANJE
Obvezatan je tečaj priprave za brak. Prijava u župnom uredu mjesec dana prije vjenčanja


BOLESNICI
Bolesnicima na vrijeme omogućite posjet svećenika

 

SPROVODI
Molimo vas da sprovod vašeg pokojnika najprije dogovorite sa Župnim uredom i smrtovnicu dostavite u Župni ured.

FSR - Frama

Frama Humac
Humačka Frama prva je u Hercegovini: 1992. godine osnovao ju je fra Mladen Vukšić. Na početcima Frama je okupljala 12 članova koji su se odvažili koračati stopama sv. Franje. Oni su ono evanđeosko sjeme iz kojega je izrasla Frama u Hercegovini! Danas Frama broji 62 framaša. Predsjednica bratstva je Josipa Matić, a drugi su članovi vijeća Ivan Majić, Antonijo Primorac, Anđela Primorac te Anamarija Nosić. Za duhovni rast brine se mjesni duhovni voditelj fra Branimir Novokmet. Vijećnici i animatori brinu se za zajedničke sastanke, koji se održavaju srijedom u 19,30 sati. Pored glazbene sekcije osnovane su i molitvena, kreativna i dramska sekcija. Najaktivnija sekcija je glazbena, koja uveličava misno slavlje u župi, kao i u susjednim bratstvima povodom obreda primanja i obećanja. Frama Humac je imala zapažen nastup na Framafestu, a sudjelovali su i na Olimpijadi i hodočašću u Asiz.
frama HUMAC

 

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED - Humac
Postanak i razvoj
Zajednicu FSR-a osnovao je 10. listopada 1884. fra Anđeo Nuić, primivši 166 članova. Međi njima je bilo i 16 muškaraca. Od osnutka do 1982. stupilo je u Treći red 3952 člana. Godine 1980. zajednica je imala oko 970 zavjetovanih članova. U prigodi 800. obljetnice rođenja sv. Franje i misija u župi u nju je 12. lipnja 1982. stupilo 30 članova mlađe životne dobi koje je pripremio fra Kornelije Kordić i fra Ivan Ševo, za ovu prigodu.
Život i rad
U početku su češće održavani sastanci, temeljito se proučavalo Pravilo i osnovne vjerske istine.
Zanimljivo je da je 16. travnja 1903. u zajednicu stupilo 38 muškaraca. Tom prilikom je odlučeno da se uvede novčani doprinos. Odatle su odmah nabavili deset posrebrenjenih svijećnjaka, zastavu i počele su se slaviti svete mise za pokojne članove. U svom „Svaštenjaku“ fra Anđeo Nuić ja zapisao: „Ovaj je Red mnogo koristio za pobožnost našemu svijetu.“ Za razdoblje od 1916. Do 1946. Zajednica ne posjeduje zapisnik o sastancima. Stariji članovi tvrde da su imali mjesečnu ispovijed i pouku s blagoslovom. Zajednica je vidno oživjela za fra Ferde Vlašića i fra Brune Ćesića, koji su čestim propovijedima i poukama oživjeli zajedništvo među starijim članovima i potaknuli mlade da u nju stupaju. Najbujniji procvat poslije Drugoga svjetskog rata doživjela je kada je njezin upravitelj i provincijski promicatelj fra Kamilo Milas, skupa s drugima, održao više propovijedi u svrhu oživljavanja Trećeg reda. Propovijedali su kroz četiri tjedna, od 3. siječnja do 7. veljače 1965., uzastopce svake nedjelje i svetkovine: fra Umberto Lončar, fra Petar Krasić i fra Kamilo Milas. Održali su 12 propovijedi. Nakon toga je provincijski promicatelj primio 110 članova. Među njima su bila i 4 mladića. Primanje je obavio 18. veljače i 19. ožujka 1965. Na najsvečaniji način uz pučku misu.

Da bi članovi mogli što bolje uskladiti svoj život prema Pravilu i ostvariti svoj poziv u Crkvi i svijetu, trebalo je nakon 18 godina izabrati novu upravu. Članovi su odmah pismeni izjašnjavanjem, po selima i zaseocima, izabrali 26 kandidata. Prvi sastanak održan je 4. travnja 1965. U glavnu upravu izabrano je pet članova, t to: Luka Luburić pok. Andrije, predsjednik, Iva Rupčić kći Andrijina, zamjenica predsjednika, Mara Mandić, učiteljica novakinja, Ilka Majstorović, bolničarka i Matan Primorac, blagajnik. Ostali predloženi kandidati preuzeli su dužnos vijećnika. Oni, s glavnom upravom, sačinjavaju Vijeće zajednice, bez kojeg se ne može donijeti nikakva odluka.

Prva sjednica Vijeća održana je 20. lipnja 1965. Prisutna su bila 23 člana vijeća i još nekoliko drugih zaslužnijih starih članova. Nakon dugih diskusija doneseni su zaključci koje doslovno donosimo:
1. da se popišu svi radnici i radnice iz obitelji Trećeg reda koji rade u Zapadnoj Europi i u domovini (izvan Hercegovine);
2. da se prva misa poslije smrti člana slavi u 7 sati i oglasi s oltara;
3. da se iz blagajne FSR-a stipendira jedan sjemeništarac;
4. da djevojke i pomladak nauče pjevati određene pjesme koje će pjevati prije i poslije sastanka;
5. da predsjednik Luka Luburić pozdravi na banketu u ime zajednice mladomisnika fra Vladu Kozinu i uruči mu mali poklon;
6. da se tiskaju iskaznice za sve članove i
7. da treba posjetiti bolesne i pomoći siromašne.
8. zatim se prešlo na najvrući problem, na kojem smo se najviše zadržali: pastorizacija naših radnika i radnica po Zapadnoj Europi i u domovini (izvan Hercegovine). Određeno je da trećoreci svake prve nedjelje u mjesecu za njih slušaju svetu misu, pričeste se i prije mise izmole krunicu. Toga je dana trećoredske skupština pa će otac upravitelj s te skupštine, u ime zajednice Trećeg reda, uputiti po koje pastoralno pismo našim radnicima koji su daleko od svojih domova i obiteljskih gnijezda. Ovo se sve odmah počelo provoditi u djelo. Već 4. srpnja 1965. u 8 sati služena je prva sveta misa za naše radnike i ostale prema odredbi. Učinjen je posjet bolesnima i siromašnima, tiskane su članske iskaznice, osmrtnice, pronašli smo kome treba davati stipendij za školovanje, itd. Još više, otac upravitelj je uz pomoć naših bogoslova tiskao knjigu konferencija Trećoredac u obnovi Crkve u 600 primjeraka, i sve su ubrzo bile raspačane.

800. obljetnica rođenja svetog Franje, uz ostalo, svečano je obilježena stupanjem 30 mladih članova u zajednicu Trećeg reda i biranje nove uprave u koju su ušli: Matan Primorac pok. Andrije, Zora Bošnjak kći Matina, Karlo Boras Jurin, Ilka Majstorović kći Franjina, Iva knezović kći Ivanova i Iva Rupčić kći Marijanova.
(Iz knjige: fra Kamilo Milas, Baština obvezuje, Mostar 1985.)

Bratstvo u novije vrijeme
(tekst uskoro)
FSR8